SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.02

:: cennik ogłoszeń

O tym trzeba pamiętać: zmiany regulaminów

Rada Nadzorcza wyłoniona w wyborach w czerwcu ubiegłego roku założyła sobie bardzo ambitny plan działania. Założenia są bardzo szerokie, a realizacja ich przebiega planowo. Najważniejsza sprawa, jaką było przygotowanie Statutu Spółdzielni, została zrealizowana modelowo (o Statucie piszemy na pierwszej stronie). Przyszedł czas na inne zadania. Jednym z nich jest sprawdzenie wszystkich regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, dostosowanie ich do aktualnie obowiązującego, ciągle zmienianego prawa i oczywiście do nowo zarejestrowanego Statutu.


"Regulamin rozliczania z użytkownikami lokali kosztów centralnego ogrzewania"

Ten Regulamin poszedł na tzw. pierwszy ogień. Zarząd przygotował tekst Aneksu nr 3, który po dyskusji Rada Nadzorcza dnia 17.12.2003r. przyjęła Uchwałą nr 69/V/03. Najistotniejszą zmianą jaką niesie ten aneks jest zapis dotyczący definicji kosztów dostawy ciepła dla danego budynku. Utrzymana została zasada, że w dalszym ciągu tymi kosztami są zapłacone Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej faktury za dostawę ciepła do danej nieruchomości ale pomniejszone lub powiększone o koszty uznanych reklamacji z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący, dostosowujący nomenklaturę do zapisów ustawowych - np. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jednolity tekst regulaminu został wydrukowany jako załącznik do niniejszego biuletynu.


"Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat za wodę i odprowadzanie ścieków"

Rada Nadzorcza dnia 21.01.2004r. Uchwałą nr 2/V/04 przyjęła znowelizowany tekst tego regulaminu. Zasadniczo treść nie uległa zmianie, wprowadzono szereg zapisów porządkujących, usystematyzowano dokument dostosowując go do nowych realiów. Najistotniejszą zmianą było wprowadzenie maksymalnego zużycia ilości wody dla mieszkań nieopomiarowanych w wysokości 20 m3/osobę/miesiąc. Jak Państwo pamiętacie już poprzednia nowela tego regulaminu z 2003r. wprowadziła zasadę obciążania mieszkańców nieopomiarowanych lokali 200% najwyższego zużycia przypadającego na osobę zameldowaną w mieszkaniach wyposażonych w wodomierze w danej nieruchomości. Jako, że ta 200% norma była różna dla poszczególnych nieruchomości ale najczęściej oscylowała wokół wartości 20 m3, uznano że przyjęcie tej wielkości w regulaminie będzie prawidłowe. W tym miejscu pragniemy Państwa poinformować, że akcja montażu wodomierzy w mieszkaniach naszej Spółdzielni praktycznie została zakończona, gdyż do opomiarowania pozostało 12 mieszkań. Pełen sukces, ale jest w tym łyżka dziegciu: ze smutkiem należy stwierdzić, że przyczynił się do tego Regulamin ze swymi restrykcyjnie ustalonymi zasadami, a nie świadomość mieszkańców, że powinni płacić za to, co w rzeczywistości zużywają. Myślimy, że i tych ostatnich 12 opornych zrozumie, że z opłatą za wodę nie musi wypływać rzeka ich pieniędzy. Dziwna to postawa, niezrozumiała wobec faktu, że oni za montaż tych wodomierzy już zapłacili i nie pozwalają ich zamontować.

Tekst tego regulaminu również stanowi załącznik do biuletynu.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35094 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg