SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.04

:: cennik ogłoszeń

Sprostowanie do reportażu pt. "Knebel"

W dniu 13.04.2004r. w programie pierwszym telewizji "Zawsze po 2100" wyemitowano reportaż pt. "Knebel". Z uwagi na to, iż pojawiło się w nim szereg nieprawdziwych informacji, a tym samym nasi spółdzielcy zostali wprowadzeni w błąd jesteśmy winni Państwu sprostowanie.

Kolejno zatem prostujemy podaną nieprawdę:

  • "Osiedle niewielkie" - nasza Spółdzielnia jest jedną z większych w kraju, na prawie 2900 spółdzielni mieszkaniowych znajdujemy się w okolicach trzeciej setki, w Katowicach jesteśmy uważani za dużą spółdzielnię;
  • "Wysokie limity samochodowe" - członkowie Zarządu mają przyznane przez Radę Nadzorczą tzw. limity samochodowe w wysokości: Prezes - 500km, a Z-cy Prezesa po 300km miesięcznie z tytułu używania prywatnych samochodów do celów służbowych. Wymiar złotówkowy tych limitów aktualnie wynosi odpowiednio: 384 zł i 230 zł brutto;
  • "Prawdopodobnie Zarząd podniósł sobie uposażenie" - wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, tak stanowi prawo spółdzielcze (art. 52 § 1), a uszczegóławia Statut Spółdzielni (§ 128 ust. 1 pkt 11). Zasady wynagradzania Zarządu i wysokość wynagrodzenia ustaliła Rada, a ponieważ jest ono uzależnione od najniższego wynagrodzenia, które pozostało na poziomie 760 zł miesięcznie od 1 stycznia 2001r., tak więc i wynagrodzenia członków Zarządu od tego czasu pozostały na niezmienionym poziomie;
  • "Od czasu odłączenia (powstania) Spółdzielni im. I. J. Paderewskiego nie było ani jednego komputera a pracowało połowę ludzi mniej niż teraz" - według danych o zatrudnieniu, w 1991 roku średnioroczne zatrudnienie w Spółdzielni wynosiło 123 etaty, były również komputery (dział czynszów, członkowski), a w roku 2003 - 64 etaty;
  • " W 2002 roku była 6-ciokrotna podwyżka czynszu" - Rada Nadzorcza przyjmując Plan gospodarczo - finansowy na rok 2002 uchwaliła podwyżkę opłat od 1 stycznia w składnikach: eksploatacja, fundusz remontowy, wywóz śmieci, dźwigi oraz wprowadziła opłatę na wdrożenie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pobieraną do miesiąca października. Po dokonanym rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za okres 2001/2002 od miesiąca września (zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę) zmienione zostały zaliczki na poczet centralnego ogrzewania. Tak więc w roku 2002 była tylko jedna podwyżka opłat zależnych od Spółdzielni;
  • "Pobrano fundusz na wdrożenie ustawy o spółdzielniach, która w innych osiedlach nie była wdrażana i nie poinformowano, na co ten fundusz został wydany" - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązuje wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe i wszystkie te spółdzielnie ją wdrażają, obowiązek taki nałożył na nie ustawodawca. O przeznaczeniu tego funduszu, jego wysokości i wydatkach informowaliśmy w gazetce "Sami u siebie" nr 1 ze stycznia 2002r. (strona 3), numer 3 z czerwca 2002r. (strona 4) i w Biuletynie Informacyjnym z maja 2003r. w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółdzielni za 2002r.;
  • "Radzie Nadzorczej nie udostępniono schematu organizacyjnego" - strukturę organizacyjną Spółdzielni, a więc i schemat organizacyjny plus regulamin organizacyjny uchwala Rada Nadzorcza, stanowi o tym art. 46 § 1 pkt. 5 prawa spółdzielczego oraz § 128 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni. Ostatniej aktualizacji struktury organizacyjnej dokonano stosowną uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 04.07.2001r., w której składzie byli zarówno autor wypowiedzi, jak i była redaktor gazetki;
  • "Wymieniono odcinek kanalizacji w świetnym stanie, 30 lat mógłby funkcjonować" - w jakim stanie była i ciągle jeszcze jest kanalizacja w naszych zasobach wiedzą ci, którzy doświadczyli zalewania piwnic fekaliami;
  • "O 90% zawyżone koszty malowania klatek" - koszty malowania klatek schodowych badała Komisja Rewizyjna Rady i Rada Nadzorcza, która jednoznacznie stwierdziła, że takie zdarzenia nie miały miejsca. Faktycznie stwierdzono przekroczenie o niecałe 40% ryczałtowo ustalonych w umowach kwot malowania klatek w 2001r., przekroczenie to nie dotyczyło jednak kosztów malowania, lecz było związane z udokumentowaną koniecznością wykonania dodatkowych robót, takich jak wymiana odpadających tynków i nakazana (po rozpoczęciu malowania) przez Straż Pożarną wymiana podsufitek w holach.

Opinie pozostawiamy bez komentarza.

Rada Nadzorcza i Zarząd


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11569 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg