SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.04

:: cennik ogłoszeń

Wymiana i partycypacja Spółdzielni w kosztach wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach

Drodzy spółdzielcy!

Zgodnie z wolą przedstawicieli w Statucie Spółdzielni wprowadzono przepis, zgodnie z którym Spółdzielnia będzie partycypowała w kosztach wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach wybudowanych w latach 1972 - 1981 według zasad uchwalonych w roku 1994 do czasu zakończenia pierwszej wymiany tej stolarki.

Dotychczas z wnioskami do Spółdzielni o ocenę i zakwalifikowanie okien do wymiany zwróciło się ok. 50% mieszkańców.

Połowa z tych, których okna zostały zakwalifikowane do wymiany otrzymała już ustaloną zgodnie z regulaminem refundację kosztów. Pozostali mieszkańcy oczekują w ustalonej zgodnie z zasadami regulaminowymi kolejce. Z uwagi na ograniczone środki funduszu remontowego aktualnie wyznaczane terminy refundacji sięgają już 2011 roku, zatem osoby, które jeszcze nie występowały do Spółdzielni o zakwalifikowanie okien do wymiany - przy utrzymaniu dotychczasowych zasad finansowania mogą mieć terminy ustalane za 20 i więcej lat.

Chcąc umożliwić wszystkim członkom jednorazowe skorzystanie z zasad wprowadzonych w 1994 roku oraz rozwiązać problem bardzo odległych terminów refundacji, Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą zdecydował o podjęciu działań zmierzających do jak najszybszego zakończenia wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach ww. budynków. Żeby to zadanie zrealizować wszyscy członkowie, którzy nie mają wymienionych okien i nie składali dotychczas wniosków o ich ocenę i kwalifikację do wymiany, a są zainteresowani skorzystaniem z zasad regulaminowych, winni wnioski takie złożyć do Spółdzielni.

Z uwagi na fakt, iż koszty wymiany stolarki są pokrywane w części przez członka, we wniosku należałoby określić, czy okna będzie wymieniał sam zainteresowany i oczekiwał na zwrot części poniesionych kosztów, czy też okna ma wymienić Spółdzielnia, a on wpłaci swoją część w wyznaczonym terminie.

Ponieważ Spółdzielnia musi dokładnie określić zakres prac pozostałych do zakończenia wymiany okien w mieszkaniach (jest to niezbędne do określenia potrzeb finansowych i ustalenia planu realizacji) ustaliliśmy termin, w jakim należy wnioski o kwalifikację stolarki okiennej w mieszkaniach do wymiany składać do Spółdzielni - jest to 30.06.2004r. Po tym dniu wnioski nie będą przyjmowane.

Wszystkie złożone w tym terminie wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z wynikającą z regulaminu procedurą, tzn. w uzgodnionym z wnioskującym terminie do mieszkania przybędzie komisja celem dokonania przeglądu okien i zakwalifikowania ich do wymiany. Termin wizyty komisji będzie zależał od ilości złożonych wniosków i przy ich dużej liczbie może być odległy - zapewniamy jednak, że każdy wniosek zostanie rozpatrzony.

W oparciu o złożone wnioski przygotujemy plan realizacji zadania uwzględniając długoterminowy kredyt bankowy.

Zarząd Spółdzielni


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35177 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg