SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.04

:: cennik ogłoszeń

Informacja o terminach i porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich

Zarząd zaprasza wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach na zwołane zgodnie z § 138 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zebrania Grup Członkowskich wg poniższego terminarza:

 • 17 maja 2004r. o godz. 1730 - ZGCz członków zamieszkałych przy ul. Sowińskiego,
 • 18 maja 2004r. o godz. 1730 - ZGCz członków zamieszkałych przy ul. Granicznej,
 • 19 maja 2004r. o godz. 1730 - ZGCz członków zamieszkałych przy ul. Sikorskiego,
 • 20 maja 2004r. o godz. 1730 - ZGCz członków zamieszkałych przy ul. Paderewskiego.

Wszystkie ww. Zebrania odbędą się w Klubie Osiedlowym "Rezonans" przy ul. Sowińskiego 5a w Katowicach.

Zebranie Grupy Członkowskiej Członków Oczekujących odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65 w Katowicach (sala konferencyjna) w dniu 17 maja 2004r. o godz. 1700.

Porządek obrad wszystkich Zebrań przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Wybór Komisji:

  4.1. Skrutacyjnej,

  4.2. Wniosków.

 5. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu:

  5.1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2003 rok,

  5.2. Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2003 rok.

 6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok.
 7. Rozpatrzenie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie wniosków w tych sprawach, tj.:

  7.1. sprawy odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dot. wykluczenia zadłużonych członków Spółdzielni,

  7.2. sprawy udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za okres 2003 roku,

  7.3. sprawy wyboru delegatów na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Tarnowskich Górach,

  7.4. sprawy budowy ogrodzenia Zespołu Domów Wielorodzinnych "Przystań",

  7.5. sprawy budowy parkingu naziemnego,

  7.6. projektu Regulaminu Rady Nadzorczej.

 8. Przedstawienie informacji nt. realizacji wniosków przyjętych przez Zebrania Grup Członkowskich w październiku 2003 roku.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd przypomina przy tym, że Członek Spółdzielni może brać udział w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej i osobiście. Prosimy zatem pamiętać o zabraniu ze sobą na Zebranie dowodu tożsamości.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35193 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg