SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.06

:: cennik ogłoszeń

Odbyło się Zebranie Przedstawicieli - rok 2003 zamknięty i rozliczony

W dniach 17-20 maja odbyły się poprzedzające Zebranie Przedstawicieli Zebrania Grup Członkowskich. Frekwencja członków Spółdzielni na tych zebraniach przedstawiała się następująco:

 1. w ZGCz ul. Sowińskiego udział wzięło 42 członków na ogólną liczbę 1482 członków tej Grupy Członkowskiej, co stanowi 2,83 %;
 2. w ZGCz ul. Granicznej udział wzięło 31 członków na ogólną liczbę 1203 członków tej Grupy Członkowskiej, co stanowi 2,57 %;
 3. w ZGCz ul. Sikorskiego udział wzięło 37 członków na ogólną liczbę 1386 członków tej Grupy Członkowskiej, co stanowi 2,66 %;
 4. w ZGCz ul. Paderewskiego udział wzięło 11 członków na ogólną liczbę 84 członków tej Grupy Członkowskiej, co stanowi 13,09 %;
 5. ZGCz członków oczekujących nie odbyło się, ponieważ żaden członek tej Grupy Członkowskiej nie przybył na Zebranie.

Zebrania Grup Członkowskich, zgodnie ze swoimi kompetencjami, rozpatrzyły sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2003 oraz sprawy objęte porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli.

Poza sprawą dotyczącą budowy ogrodzenia Zespołu Domów Wielorodzinnych "Przystań", negatywnie zaopiniowaną przez Zebranie Grupy Członkowskiej z ul. Sikorskiego, do pozostałych spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli Zebrania Grup Członkowskich nie wniosły zastrzeżeń.

W trakcie dyskusji, jakie miały miejsce podczas zebrań zgłoszono i przyjęto 24 wnioski dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni. Wnioski te, po ich rozpatrzeniu przez właściwe organy, będą wykorzystane w działalności Spółdzielni, a informacja nt. sposobu wykorzystania, zgodnie z postanowieniami Statutu, zostanie przedstawiona najbliższym Zebraniom.

* * *


W dniu 16 czerwca odbyło się Zebranie Przedstawicieli. Uczestniczyło w nim 29 przedstawicieli na ogólną liczbę 34. Zebranie Przedstawicieli rozpatrzyło wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad, i tak:

 1. Uwzględniło 16 odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej dot. wykluczenia ich ze Spółdzielni, a jedno odwołanie oddaliło,
 2. Jednogłośnie podjęło uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2003 rok oraz Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2003 rok,
 3. Jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2003 rok,
 4. Udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu za działalność w 2003 roku,
 5. Dokonało wyboru delegata w osobie Pana Lesława Gajdy i zastępcy delegata w osobie Pani Edyty Zając na Zjazdy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z siedzibą w Tarnowskich Górach, w którym nasza Spółdzielnia jest zrzeszona na następną kadencję,
 6. Podjęło uchwałę negatywną, nie akceptującą ogólnych założeń, a tym samym budowy ogrodzenia Zespołu Domów Wielorodzinnych "Przystań",
 7. Jednogłośnie podjęło uchwałę zatwierdzającą ogólne założenia organizacyjno - finansowe budowy parkingu naziemnego przy ul. Sowińskiego,
 8. Uchwaliło zaktualizowany (dostosowany do uchwalonego w listopadzie 2003 roku Statutu) Regulamin Rady Nadzorczej.

W ramach punktu porządku obrad: "Dyskusja i wolne wnioski" przedstawiciel z grupy członkowskiej ul. Sowińskiego przedstawił złożony na jego ręce przez część mieszkańców bloku przy ul. Sowińskiego 13 - 15 protest przeciwko przyjętemu przez Zebranie Grupy Członkowskiej w maju 2004 roku wnioskowi dot. połączenia obu końców ul. Sowińskiego.

W sumie Zebranie Przedstawicieli podjęło 28 uchwał.

Zarząd Spółdzielni


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35127 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg