SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2005.02

:: cennik ogłoszeń

Ulga w opłatach

Przypominamy wszystkim naszym członkom Spółdzielni o możliwości ubiegania się o przyznaniu bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego. Bonifikata przysługuje osobom, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50 procent średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał poprzedzający rok, za który opłata jest wnoszona, to jest kwoty 1202,73 gr brutto. Aby otrzymać bonifikatę zainteresowany musi wystąpić z wnioskiem. Druki wniosków znajdują się w siedzibie Spółdzielni w Dziale Członkowsko-Lokalowym. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o osiąganych dochodach wraz z dołączonymi dowodami (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty, emerytury, zaświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych). Wnioski członkowie składają w naszej Spółdzielni do dnia 25 lutego 2005 r. Następnie spółdzielnia w ich imieniu występuje do Gminy z jednym wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Po uzyskaniu przez Spółdzielnię bonifikaty, każdy członek zostanie powiadomiony o przysługującej mu uldze. Informujemy, że bonifikata przysługuje w postaci ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1388 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg