SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2005.02

:: cennik ogłoszeń

Remonty w 2005 roku

W tegorocznym planie gospodarczo-finansowym założono wykonanie wielu prac w ramach funduszu remontowego na ogólna kwotę 9,4 mln złotych. Do najważniejszych prac należą:

 1. Kontynuacja wypłaty refundacji za wymianę okien oraz wymiana tychże w mieszkaniach na kwotę 2 mln 200 tyś. zł. Jak już w zeszłym roku Państwa informowaliśmy została podjęta decyzja o zaciągnięciu kredytu na ten cel. W związku z powyższym przyspieszeniu uległa wypłata refundacji - realizujemy już refundacje przyrzeczone na 2010r. Oczywiście warunkiem jest fizyczna wymiana okien - wcześniej zakwalifikowanych przez komisję do wymiany - oraz odbiór wykonanych prac przez Spółdzielnię. Jednocześnie nastąpi spłata kredytu zaciągniętego na ten cel w 2004r. co da kwotę 1mln. 685 tyś zł.
 2. Kontynuowane będą prace dociepleniowe. W tym roku termorenowacji będą poddane partery budynków przy ul. Granicznej 49-49a-49b i 53-53a-53b-53c. Kwota przeznaczona na te prace to 1 mln. 300 tys zł.
 3. Wymieniana będzie w dalszym ciągu stolarka w pomieszczeniach usytuowanych w parterach budynków. Przewidujemy wykonanie tych prac w blokach na Granicznej a koszt przedsięwzięcia to 100 tyś zł.
 4. Remont instalacji gazowej przewidziany jest w klatce nr 29 przy Sowińskiego. Jest to już ostatnie miejsce gdzie taka wymiana jest konieczna ze względu na usytuowanie pionu gazowego we wspólnym szachcie z instalacją wodno - kanalizacyjną. Koszt prac to 75 tyś zł.
 5. Kontynuujemy wymianę instalacji wodno kanalizacyjnej. W roku ubiegłym założyliśmy zakończenie tych prac jeśli chodzi o piony mieszkaniowe. Ze względu na nie udostępnienie mieszkań nie udało się nam tych prac wykonać w 20 mieszkaniach czyli do wymiany zostało w całych zasobach 39 pionów (wodnych i kanalizacyjnych). Z tego miejsca apelujemy do wszystkich tych, którzy odmawiają wpuszczenia do swych mieszkań ekip remontowych o zrozumienie problemu. Prowadzimy także prace związane z wymianą poziomów kanalizacyjnych w piwnicach. Roboty wykonywane są w miejscach, gdzie stan instalacji jest najgorszy. W planie przewidziano wydatkowanie 340 tyś zł na ten cel.
 6. Podjęto decyzję o kompleksowej wymianie posadzek w korytarzach części wspólnych - na płytki gressowe. Prace będą wykonane w następujących klatkach Sikorskiego 28 i 30, Graniczna 49 b i 61 b oraz Sowińskiego 31 i 35. Kwota przewidziana to 294 tyś zł.
 7. Istnieje konieczność wymiany instalacji elektrycznej zasilającej mieszkania łącznie z przeniesieniem liczników pomiaru energii na korytarze. Po wykonaniu projektu technicznego prace będą zrealizowane w klatkach 34 i 36 przy ul. Sikorskiego. Koszt przewidywany to 280 tyś zł.
 8. Zgodnie z zaleceniami straży pożarnej trwa wymiana zamków w drzwiach zamykających wspólne korytarze, na takie które umożliwią otwarcie drzwi od wewnątrz korytarza w każdej chwili bez użycia klucza. Prace prowadzone będą w budynkach na ul. Sowińskiego 1-21. Natomiast w budynkach przy ul. Sowińskiego 29-45 istnieje konieczność wymiany drzwi zamykających korytarze lokatorskie, gdyż zamknięcia były zrealizowane przez mieszkańców, najczęściej bez zachowania jakichkolwiek zasad bezpieczeństwa. Koszt w/w prac to 478 tyś zł.
 9. W miarę potrzeb w miejscach gdzie wystąpią awarie wymieniane będą przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej a także odtwarzana izolacja ścian piwnic i wykonywany drenaż terenu. Kwota przewidywana to 790 tyś zł.
 10. Jako wynik zaleceń kominiarskich montowane będą nasady kominowe. Przewidywana kwota do wydatkowania to 200 tyś zł
 11. Bieżące naprawy, remonty i konserwacje wykonywane będą w miarę potrzeb i obejmować będą:
  • dźwigi - 190 tyś zł,
  • instalację elektryczną - 300 tyś zł,
  • instalację centralnego ogrzewania - 69 tyś zł,
  • instalację gazową - 30 tyś zł,
  • pionów pożarowych - 10 tyś zł,
  • dach i kominy - 50 tyś zł,
  • remonty dróg - 180 tyś zł,
  • wykonanie robót budowlanych (zalecenia kominiarskie, naprawy wylewek balkonowych, uzupełnienia tynków i posadzek części wspólnej, wykonanie posadzek podcieni, naprawa naświetli, prace wykończeniowe klatek schodowych itp. - 400 tyś zł.
 12. Prowadzona będzie zgodnie z zasadami Ustawy o miarach i naszym regulaminem wymiana legalizacyjna wodomierzy - kwota 164 tyś zł.

  Wykonywane też będą prace finansowane z funduszu zasobowego. I tu planujemy wykonanie:

 13. Wymiany 16 dźwigów na kwotę 1 mln. 750 tyś. zł w niżej wymienionych budynkach:
  • Graniczna 61 b - wymiana w pełnym zakresie 2 szt
  • Sikorskiego 14 - wymiana sterowania 2 szt,
  • Sikorskiego 30 - wymiana sterowania 2 szt,
  • Sikorskiego 38 - wymiana w pełnym zakresie 2 szt,
  • Sikorskiego 44 - wymiana w pełnym zakresie 2 szt,
  • Sowińskiego 3 - wymiana w pełnym zakresie 2 szt,
  • Sowińskiego 15 - wymiana w pełnym zakresie bez sterowania 2 szt,
  • Sowińskiego 17 - wymiana w pełnym zakresie bez sterowania 2 szt.
 14. Kontynuowana będzie przebudowa terenów wewnątrz osiedlowych tj.
  • budowa drogi pożarowej przy budynkach Sowińskiego 7-9-11 - 100 tyś zł,
  • wykonanie projektów szczegółowej przebudowy terenów między budynkami Sowińskiegi 1-21 i częściowa realizacja - 200 tyś zł,
  • dokończenie budowy miejsc parkingowych i wykonanie mini placu zabaw przy budynkach ul. Sowińskiego 37-45 - 150 tyś zł,
  • wykonanie koncepcji i projektu przebudowy terenów zlokalizowanych między budynkami przy ul. Granicznej i Sikorskiego - 160 tyś zł.
 15. Współfinansowanie monitoringu osiedlowego - 200 tyś zł,
 16. Rozpoczęcie prac budowlanych w zespole pawilonów przy ul. Paderewskiego 63-65 za 700 tyś zł.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1357 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg