SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2005.02

:: cennik ogłoszeń

Z pracy Rady Nadzorczej

W ostatnich dwóch miesiącach (grudzień, styczeń) Rada Nadzorcza odbyła dwa posiedzenia - 15 grudnia 2004r. oraz 19 stycznia 2005r. Na posiedzeniach tych Rada, zgodnie ze swymi kompetencjami m.in.:

 • uchwaliła Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2005,
 • rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie wykluczenia zadłużonych członków Spółdzielni,
 • dokonała analizy wniosków z przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2001-2003,
 • przyjęła Plan pracy Rady na I półrocze 2005 roku,
 • omówiła - przy udziale przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej - stan bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu.

Ponadto Rada zapoznała się z przygotowanymi przez Zarząd informacjami na temat:

 • zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • zbycia przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się drogi, place oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • prowadzonej przez Spółdzielnię działalności społeczno-kulturalnej,
 • działalności należącego do Spółdzielni Biura Obrotu Nieruchomościami,
 • realizacji kompleksowej wymiany stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni oraz stopnia wykorzystania zaciągniętego kredytu,
 • modernizacji instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni,
 • likwidacji istniejących zabudów (przegród) w korytarzach lokatorskich.

Poza tym Rada dokonała oceny realizacji przez Zarząd uchwał Rady Nadzorczej oraz realizacji skarg i wniosków kierowanych do Zarządu i Rady Nadzorczej i nie dopatrzyła się uchybień w tym zakresie.

Kolejne posiedzenie Rady - między innymi w sprawie wykluczeń z członkostwa w związku z zaleganiem z opłatami za mieszkanie - planowane jest na dzień 16 lutego br.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11557 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg