SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI  INSTALACJI GAZOWEJ  ORAZ PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH WRAZ Z USUNIĘCIEM ZANIECZYSZCZEŃ Z KANAŁÓW I PRZYKANALIKÓW SPALINOWYCH  I WENTYLACYJNYCH w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

im. I.J.Paderewskiego w Katowicach”

 

 

Termin realizacji zamówienia:  do 30.09.2012 r.

 

 

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 15.000,-zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną  „KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Biuro Obsługi Klienta (BOK – parter).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       31.08.2011r.  o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.08.2011r.  o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-          swobodnego wyboru oferty,

-          unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 

 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 



Przetarg wygrała firma:
Zakład Usług Technicznych
INTERHAMMER GAZ
ul. Graniczna 53/28
40-018 Katowice



« wstecz





Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1385 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg