SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.:

 

„UTRZYMANIE ZIMOWE ULIC, CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH, ZATOK PARKINGOWYCH I WYBRANYCH CHODNIKÓW W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH W SEZONIE 2011/2012”

 

Zakres zamówienia:

Wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic, ciągów pieszo-jezdnych, zatok parkingowych i wybranych chodników w zasobach Spółdzielni przy ulicy Granicznej, Sikorskiego, Paderewskiego i Sowińskiego o łącznej orientacyjnej długości około 6577 m (załącznik Nr 1 do SWZ). Szczegółowy zakres prac obejmuje odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu i likwidację oblodzenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej poprzez posypywanie piaskiem, solą drogową lub mieszanką piaskowo-solną, pryzmowanie śniegu a także wywożenie jego nadmiaru wykonywane w miarę potrzeb czy na zlecenie Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 31.10.2011 r. do dnia 15.04.2012 r., w miarę potrzeb Zamawiającego.

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „UTRZYMANIE ZIMOWE 2011/2012” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą
w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 (parter, Biuro Obsługi Klienta).

 

Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2011 r. o godz. 1200.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.10.2011 r., o godz. 1230
(I piętro, sala konferencyjna).

Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej

 Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej (*.pdf) na stronie internetowej Spółdzielni w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.

 

Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65 w Katowicach (piętro I, pok. Nr 121, 119 lub 118), a także pod numerem telefonu 32/255-18-39.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

 

Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz
na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.Negocjacje wygrała firma:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
BARTŁOMIEJ KOTUŁA
UL. WOLNOŚCI 28
42-500 BĘDZIN« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6345 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg