SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.:

 

 

„UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W BUDYNKU POŁOŻONYM
PRZY UL. GRANICZNEJ 53-53C W kATOWICACH ORAZ NA TERENACH PRZYLEGŁYCH”

 

 

 

  Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

-      utrzymanie czystości i porządku w budynku położonym przy ul. GRANICZNEJ 53-53C
w Katowicach;

-      utrzymanie czystości i porządku na terenach określonych w załączniku Nr 1 SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia);

-      dozorowanie stanu techniczno-użytkowego budynku i urządzeń znajdujących się w nim lub na terenach określonych w załączniku Nr 1 SWZ;

-      dokonywanie doręczeń;

-      bieżące czynności administracyjno-techniczne.

 

  Termin realizacji zamówienia od dnia 01.06.2012 r.

 

  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU – GRANICZNA 53-53C” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 (parter, Biuro Obsługi Klienta).

 

  Termin składania ofert upływa dnia 23.04.2012 r. o godz. 1200.

 

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.04.2012 r., o godz. 1230
(I piętro, sala konferencyjna).

 

  Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.smpaderewski.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

  Specyfikacja Warunków Zamówienia dostępna jest wyłącznie w wersji elektronicznej (*.pdf) na stronie internetowej Spółdzielni w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

  Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Paderewskiego 65 w Katowicach (piętro I, pok. Nr 119 lub 118), a także pod numerem telefonu (32/351-17-39 lub 38).

 

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

 

  Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

  Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz
na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.

 Negocjacje wygrała firma:
ZK SERWIS Zbigniew Kwapień,
Al. Pokoju 24,
31-548 Kraków.« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6330 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg