SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
„Termomodernizację budynku – ocieplenie ścian zewnętrznych z remontem loggii i kolorystyką elewacji – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sowińskiego 1-3 w Katowicach”

 

Termin realizacji  zamówienia:   od  dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r.

 
Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 150.000,-zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)         

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę „Termomodernizacja budynku – ocieplenie ścian zewnętrznych z remontem loggii i kolorystyką elewacji – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sowińskiego 1-3  w Katowicach” należy złożyć w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65, sekretariat - pokój 108

 
Termin składania ofert upływa w dniu:       12 luty 2013 r. o godz. 1200

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 luty 2013 r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

  

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.Przetarg wygrała firma:
Firma Budowlana
HEBDA
34-451 Tylmanowa 376 B« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11626 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg