SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 
„PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI  INSTALACJI GAZOWEJ  ORAZ PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH WRAZ Z USUNIĘCIEM ZANIECZYSZCZEŃ Z KANAŁÓW I PRZYKANALIKÓW SPALINOWYCH  I WENTYLACYJNYCH w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

im. I.J.Paderewskiego w Katowicach”

  

Termin realizacji zamówienia:  

       Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych łącznie z usunięciem zanieczyszczeń we wszystkich budynkach do: 31.12.2014r.

       Przeprowadzenie  kontroli instalacji gazowej oraz przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach o powierzchni zabudowy większej od 2.000 m2 do 31.05.2015r.     

       Drugie usunięcie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych we wszystkich budynkach od 1.06.2015 r. do  30.09.2015 r.

 
 

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości : 15.000,-zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę „KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Sekretariat (pokój– 108).

 
Termin składania ofert upływa w dniu:       27.08.2014 r.
  o godz. 1200

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.08.2014r.
  o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

          swobodnego wyboru oferty,

          unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczynyPrzetarg wygrała firma:

Zakład Usług Technicznych
INTERHAMMER GAZ
ul. Graniczna 53/28
40-018 Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11583 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg