SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

„Przygotowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmującego budynek zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 18-24

 w Katowicach”

 

 
Termin realizacji zamówienia:  do dnia 30.06.2015 r.

 
Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: : Przygotowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmującego budynek zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 18-24 w Katowicachnależy złożyć w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65, pok. 108 - sekretariat.

 
Termin składania ofert upływa w dniu:    28.01.2015r. o godz. 1200

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.01.2015r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 
W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
  Kliknij i pobierz specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

  

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej (http://www.smpaderewski.pl)

 

 Negocjacje wygrała firma:

SPÓŁDZIELNIA PRACY
INWESTPROJEKT-KATOWICE
ul. Tysiąclecia 1
40-874 Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6370 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg