SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Termomodernizację budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Granicznej 49-49B wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz modernizacją oświetlenia w części wspólnej budynku oraz modernizację instalacji c.o. w budynku zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Granicznej 57-57C”

 

Termin realizacji  zamówienia:   

31 grudnia 2016r., przy czym w roku 2015 należy wykonać remont w obrębie klatki schodowej nr 49, natomiast klatki schodowe nr 49A i 49B w roku 2016 zgodnie z załączonym harmonogramem.

Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości :

 300.000,-zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)         

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę „Termomodernizację budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Granicznej 49-49B wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest oraz modernizacją oświetlenia w części wspólnej budynku oraz modernizację instalacji c.o. w budynku zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Granicznej 57-57C” należy złożyć w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65, sekretariat - pokój 108

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       31 marzec 2015 r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 


Kliknij i pobierz specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny

 

Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.Przetarg wygrała firma:
Firma Handlowo-Usługowa HEBDA
Paweł Hebda
Os. Rzeka 376B
34-451 Tylmanowa
« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29356 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg