SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

NAPRAWY I BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ DACHÓW I ELEWACJI W  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  im. I.J.PADEREWSKIEGO w Katowicach”

 

 

Termin realizacji zamówienia:  do 31.12.2015r.

 

 

 

Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 2.500,-zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę na negocjacje z zachowaniem konkurencji na: „Naprawy i bieżącą konserwację dachów i elewacji Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65 Sekretariat (pokój 108).

 

Termin składania ofert upływa w dniu:       08.04.2015r. o godz. 1200

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  08.04.2015r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 

W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 

Kliknij i pobierz specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 

Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 

  
Negocjacje wygrała firma:

FHU 'WIEK'
Marcin Wieczorek
ul. Nad kanałem 28/9
41-800 ZABRZE« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 1402 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg