SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2003.10

:: cennik ogłoszeń

Głosy w dyskusji dot. decyzji, które trzeba podjąć przed przenoszeniem odrębnej własności lokali

W poprzednim numerze biuletynu informacyjnego opublikowaliśmy artykuł pt. "Decyzje, które trzeba podjąć" przedstawiając Państwu do oceny możliwy sposób rozliczenia wydatkowanych środków na modernizację dźwigów i wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych.

Na nasze zaproszenie do dyskusji odpowiedziało kilku Mieszkańców, za co serdecznie im dziękujemy. Poniżej w skrócie przytaczamy treść przekazanych nam opinii:

  1. "(...) ponieważ część Spółdzielców już otrzymała refundację kosztów wymiany stolarki okiennej - zasadę tę należy utrzymać. Zobowiązaniami z tego tytułu należy w całości obciążyć lokale przed podpisaniem umowy przeniesienia ich własności. (...)"
  2. "(...) Właścicieli, którzy nie będą członkami należy obciążyć wszelkimi kosztami wynikającymi z wyliczeń przed podpisaniem umów notarialnych. (...) Jeżeli zakończenie kwalifikacji stolarki okiennej do wymiany skutkować będzie obniżeniem wpłat na fundusz remontowy to należy ją zakończyć (...) Zaciągniętymi zobowiązaniami do 2010 roku z tytułu wymiany stolarki okiennej należy bezwzględnie obciążyć przenoszących własność. (...) Stwierdzam, że zagadnienia są proste a odpowiedzialny pracownik Spółdzielni powinien podejmować decyzje najlepsze z możliwych - dla dobra ogółu członków tej Spółdzielni."
  3. "(...) Wycofać się z refundacji jest niemożliwe, bo trudno zróżnicować członków Spółdzielni i stosować grubą kreskę. (...)"
  4. "(...) W żadnym wypadku zasada grubej kreski. Jako pozostający w szeregach członków Spółdzielni jesteśmy w swej masie zbyt biedni, aby brać na swoje barki obciążenia za tych, którzy chcą wyodrębnić swój lokal. Jeśli chcą się wyłączyć z naszego grona powinni to zrobić na własny rachunek. (...) Nie można zakończyć kwalifikacji okien do wymiany, gdyż w ten sposób pozbawi się możliwości refundacji dla tych mieszkańców, którzy z tej możliwości nie skorzystali a ponieśli i będą ponosić koszty refundacji dla innych. Przenoszący własność powinni być obciążeni wszystkimi zobowiązaniami z tytułu wymiany okien, jakie Spółdzielnia zaciągnęła do chwili wyodrębnienia danego lokalu. (...) W przypadku modernizacji dźwigów przenoszący własność również powinni być obciążeni zobowiązaniami jakie powstały do dnia przeniesienia własności. (...)"
  5. "(...) Od dawna jestem przeciwnikiem refundacji za wymianę okien. Zgłaszałem kiedyś taki wniosek ale przepadł w głosowaniu. (...)"

Jeden z naszych czytelników zapytał co znaczy zasada "grubej kreski", czy oznacza to, że nie będziemy się rozliczać z przenoszącymi własność lokali?

Tak. Zasada grubej kreski oznacza, że nie będziemy dokonywać rozliczeń żadnych kosztów remontów z przenoszącymi własność lokali, bez względu na to jaki zakres robót został wykonany w danej nieruchomości. Przy zastosowaniu tej zasady zainteresowany przeniesieniem odrębnej własności lokalu w budynku, w którym wykonano wszystkie kosztowne prace remontowe albo znaczną ich część, będzie w pozycji uprzywilejowanej zarówno w stosunku do zamieszkującego w tym budynku spółdzielcy jak i w stosunku do właściciela, który będzie wynosił własność w budynku, w którym takiego zakresu prac nie wykonano. Spółdzielca, w ramach opłat na fundusz remontowy, będzie nadal pokrywał zaciągnięte z tytułu wykonanych remontów zobowiązania, którymi właściciel nie będzie mógł być w świetle prawa obciążany. Właściciel może być obciążany tylko i wyłącznie kosztami tych robót remontowych, które będą prowadzone w nieruchomości, w której znajdować się będzie jego lokal.

Zgadzamy się zatem z naszymi czytelnikami, że zasada "grubej kreski" nie jest rozwiązaniem dobrym.

Dzieląc się z Państwem otrzymanymi opiniami i ocenami czekamy na dalsze głosy w tej dyskusji. Mamy jeszcze trochę czasu do podjęcia stosownych decyzji, nie zakończyliśmy bowiem wydzielania i oznaczenia nieruchomości jednobudynkowych, w których będziemy określać odrębną własność lokali.

Zarząd
październik 2003


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35129 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg