SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2003.10

:: cennik ogłoszeń

Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i gazowych

PALI SIĘ!

Przyczyny powstawania pożarów w budynkach mieszkalnych są prawie zawsze takie same - nieostrożność, niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi. Nasilenie się tych zjawisk następuje szczególnie wtedy, gdy zbliżają się jesienne chłody i niektórzy mieszkańcy na różne sposoby dogrzewają swoje mieszkania, najczęściej przy pomocy grzejników elektrycznych lub gazowych.

Od lat pierwszą siłą sprawczą jest bagatelizowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i zwykła nieostrożność - dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Kolejną przyczyną powstawania pożarów są wady lub niewłaściwa eksploatacja aparatury i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Nie stosować bezpieczników o większej mocy niż wskazane, niedopuszczalne jest tzw. "watowanie" bezpieczników. W zasobach Spółdzielni nie należy stosować w mieszkaniach bezpieczników o większej mocy niż 10A.
 • Ponieważ mieszkania w naszym osiedlu przystosowane są do poboru jednocześnie maksymalnie 4000W, dlatego nie należy np. jednocześnie włączać pralki (ok. 2000W), czajnika bezprzewodowego (ok. 1500W) i kuchenki mikrofalowej (krótkotrwały pobór mocy ok. 2000W). Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do przegrzewania się przewodów, wypalania styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych, a w konsekwencji do powstania pożaru.
 • Wykonywanie przeglądów technicznych instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych i gazowych należy zlecać tylko osobom do tego upoważnionym.
 • Nie należy ustawiać sprzętu telewizyjnego i radiowego w niewentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi, ponieważ przez powolne i długotrwałe nagrzewanie może dojść do zapalenia.
 • Nie wolno samowolnie dokonywać przeróbek instalacji elektrycznej i gazowej (np. na podłączenie przepływowego podgrzewacza wody należy uzyskać zgodę spółdzielni).
 • Należy używać tylko tych urządzeń, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia. Jeżeli decydujemy się na wymianę kuchenki gazowej, koniecznie należy kupić tę z wyłącznikiem przeciwwypływowym.
 • Nie należy ustawiać urządzeń grzewczych w pobliżu przedmiotów i materiałów palnych - wskazane jest zachowanie odległości minimum 50 cm.

Jeżeli się pali:

 • Dzwoń pod numer straży pożarnej - 998.
 • Staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania, a najlepiej wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj: dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybkie rozprzestrzenienie się pożaru i płomienie mogą nas poparzyć.
 • Przebywając w mieszkaniu powyżej miejsca pożaru nie otwieraj drzwi na korytarz, uszczelnij je i wykonuj polecenia strażaków.
 • Staraj się nie nosić na sobie ubrań z tworzyw sztucznych w pobliżu kuchni gazowej, ogniska - jeżeli dojdzie do ich zapalenia, należy próbować je zdjąć lub zalać wodą, w ostateczności ogień na płonącej odzieży można stłumić owijając się kocem.
 • Do gaszenia urządzeń elektrycznych nie używaj nigdy wody, może to doprowadzić do porażenia - staraj się wyciągnąć z gniazdka sznur zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można też wykręcić bezpieczniki, by odłączyć dopływ prądu do mieszkania.
 • Powiadom o zagrożeniu sąsiadów, możliwie zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą, grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).
 • Jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, przemieszczaj się do pomieszczenia jak najdalej od tego, w którym się pali, zamknij za sobą wszystkie drzwi, wzywaj okrzykiem pomocy.
 • Nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną.

UWAGA, GAZ!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 157 ust. 6, zabronione jest stosowanie w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. To samo rozporządzenie § 157 ust. 5 dopuszcza wykonanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym wyłącznie w budynkach mieszkalnych niskich, tj. o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. Stosowanie tego typu instalacji w budynkach wyższych jest zabronione.

Zatem w świetle obowiązujących przepisów stosowanie w zasobach naszej Spółdzielni posiadających przyłącze gazu z sieci miejskiej butli na propan-butan jest zabronione.

Przestrzec również należy przed nielegalnym poborem gazu, np. po odcięciu dopływu gazu do mieszkania.

Ponadto strażaccy eksperci zalecają:

 • W mieszkaniu nie przechowuj więcej niż 2 butli gazowych o ładunku nie przekraczającym 11 kg, nie podłączonych do urządzeń gazowych.
 • Nie przechowuj butli w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu, grożąc wybuchem.
 • Nie zatykaj przewodów wentylacyjnych; w prawidłowo działających urządzeniach gazowych - w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza - następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Ponadto nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest niekorzystna dla ludzi (szkodliwa dla zdrowia).
 • Okresowe czyszczenie kanałów wentylacyjnych i spalinowych w zasobach Spółdzielni wykonują upoważnione do tego osoby. Drożność tych przewodów jest szczególnie ważna w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody.
 • Nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową znajdującą się w kuchni.
 • Używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.
 • Nie ustawiaj urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.), zachowaj odległości minimum 50 cm.

A gdy już poczujesz gaz, to:

 • Zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację.
 • Powiadom sąsiadów.
 • Nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych.
 • Nie zapalaj zapałek czy zapalniczek.
 • Zamknij zawór gazu w mieszkaniu.
 • Otwórz szeroko okno.
 • Wyjdź na zewnątrz budynku.

Którędy uciekać?

 • Nie zakładaj krat na okna i drzwi, na klatkach schodowych i przejściach między nimi, wyjściach na dach - krata utrudnia ewakuację podczas pożaru oraz wydłuża czas oczekiwania na pomoc strażaków.
 • Jeśli bardziej boisz się złodziei niż pożaru, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz pozostaw w umówionym miejscu, znanym wszystkim domownikom.
 • Pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji. Mieszkanie będzie silnie zadymione, a spanikowani domownicy mogą zapomnieć, gdzie znajduje się klucz.
 • Nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań - utrudnić tym możesz drogę ewakuacji oraz dojście lub dojazd ratowników.

Kilka uniwersalnych rad:

 • Dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem otwartym, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi; nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki.
 • Nie pal papierosów w łóżku lub fotelu przed zaśnięciem; ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie, zdarza się, że niedopałkiem papierosa mieszkańcy rozniecają ogień na małej powierzchni (do kilku metrów kwadratowych), ale to wystarcza, by gazy pożarowe śmiertelnie zatruły ludzi.
 • Nie zapalaj świec stojących pod półkami lub lamp z abażurem przylegającym bezpośrednio do palnych mebli - nagrzewanie powierzchni może trwać wiele godzin, aż dochodzi do momentu zapalenia.
 • Nie pozostawiaj włączonej kuchenki gazowej bez dozoru - wykipienie wody w garnku może doprowadzić do silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób. Przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do wybuchu gromadzącego się gazu.

I na koniec najważniejsza uwaga - zawsze trzeba zachowywać się rozsądnie. Licho nie śpi. Chwila nieuwagi, jakieś zaniedbanie czy brawura i z dymem może pójść nasz i czyjś dobytek. Nieraz przepada w ogniu cały życiowy dorobek.


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35104 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg