SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.02

:: cennik ogłoszeń

Remonty 2004: plan ambitny, ale możliwy

Rozpoczął się kolejny rok. Dla Spółdzielni oznacza to nowe działania w oparciu o nowy plan roczny.

Konieczne do wykonania prace remontowe wynikają z 5-cio letnich i bieżących, corocznych przeglądów substancji mieszkaniowej. W przyjętych przez Zebranie Przedstawicieli w czerwcu 2003r. "Kierunkach rozwoju ..." zakreślono kolejność wykonywania robót i terminy ich prowadzenia. Ponadto na rok bieżący zaplanowano kontynuację rozpoczętych prac i zakończenie wielu z nich.

 1. Prace remontowe, których wykonanie zakończy wskazany zakres prac w skali całej Spółdzielni:
  1. wymiana pokrycia dachowego na pokrycie wykonane w technologii papy termozgrzewalnej:
   • ul. Sikorskiego 28,32 i 36 (jeden segment)
   • ul. Graniczna 53a,
   • ul. Sowińskiego 31 i 35,
   • pawilony przy ul. Sowińskiego 5a (klub Rezonans) oraz Paderewskiego 63-65.
  2. malowanie klatek schodowych (8 szt.):
   • ul. Graniczna 49b, 53a, 53b, 53c, 57, 57a, 57b, 57c.
  3. malowanie piwnic (33 szt):
   • ul. Sikorskiego 10-12-14-16, 18-20-22-24, 26-28-30, 38, 40, 42, 44,
   • ul. Graniczna 53-53a-53b-53c, 57-57a-57b-57c,
   • ul. Sowińskiego 1-3, 13-15, 29-31-33-35, 43-45.
  4. wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej tzn:
   • pionów instalacji wodnej w łazienkach,
   • pionów instalacji wodnej w kuchniach,
   • pionów instalacji kanalizacyjnej w kuchniach,
   • poziomów instalacji wodnej w piwnicach,
   • poziomów instalacji kanalizacyjnej w piwnicach.
  5. wymiana zamków w drzwiach korytarzy wspólnych - Spółdzielnia otrzymała Decyzję nr 518/2002 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 23 grudnia 2002r nakazującą "utrzymywać wyjścia ewakuacyjne (drzwi z korytarzy lokatorskich) prowadzące na klatki schodowe budynków w stanie umożliwiającym ich natychmiastowe użycie (otwarcie) od wewnątrz (bez użycia klucza)". W związku z powyższym Rada Nadzorcza w ubiegłym roku podjęła decyzję o wykonaniu tych prac staraniem Spółdzielni, która do końca bieżącego roku musi te prace zakończyć.
 2. Kontynuacja prac:
  1. remonty bloków spalinowo-wentylacyjnych: po przeglądach przewodów kominowych wydawane są w miarę potrzeb zalecenia montażu nasad regulujących przepływ gazów przez komin;
  2. wymiana instalacji gazowej: po przeglądach zakwalifikowane zostały kolejne budynki do wymiany instalacji poprzez wyniesienie głównych pionów wraz z gazomierzami na korytarze:
   • ul.Sowińskiego 31 i 35;
  3. naprawa dróg osiedlowych: następuje po przeglądach wiosennych, uzupełniana lub wymieniana jest nawierzchnia;
  4. wykonanie izolacji ścian piwnic i drenażu wokół budynków:
   • Sikorskiego 14-16,
   • Graniczna 57 i 57a (jeden segment),
   • Sowińskiego 33 i 35 (strona zachodnia) oraz 43,
   • i inne w miarę potrzeb;
  5. przebudowa przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
   • Graniczna 53,
   • i inne w miarę potrzeb;
  6. naprawy bieżące i konserwacja:
   • dźwigów osobowych,
   • instalacji elektrycznych,
   • instalacji gazowej,
   • instalacji centralnego ogrzewania oraz rozpoczęcie montażu zaworów regulacji ciśnień,
   • instalacji suchych pionów,
   • dachów,
   • ławek i sprzętu z placów zabaw,
   • wymiana posadzek korytarzy lokatorskich,
   • wykonywanie zaleceń kominiarskich,
   • drobne naprawy podcieni i ich malowanie,
   • prace wykończeniowe klatek schodowych (płytki gresowe, tynk ozdobny) po wymianie wind - ul. Graniczna, Sowińskiego,
   • itp. w miarę potrzeb oraz ekspertyzy, analizy i in.;
  7. naprawa konstrukcji przyziemi (słupy) na ul. Granicznej i Sowińskiego;
  8. remont naświetli piwnicznych:
   • ul. Graniczna (52 szt.),
   • ul. Sowińskiego (77 szt.);
  9. naprawa posadzek podcieni:
   • Graniczna 49, 57,
   • Sowińskiego 9-11, 17-19-21;
  10. wykonanie kompleksowego docieplenia przyziemi wraz z wymianą okien i ślusarki w holach budynków:
   • ul. Sowińskiego 9-11,
   • ul. Sowińskiego 17-19-21;
  11. remont instalacji Azart (I etap) wymiana masztów i osprzętu na dachach ul. Sowińskiego i Sikorskiego;
  12. projekt przebudowy i remontu zespołu pawilonów przy ul. Paderewskiego 63-65;
  13. wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych oraz refundacja poniesionych kosztów.

Powyższe prace finansowane będą z wpływów na fundusz remontowy Spółdzielni. Na pokrycie kosztów wymiany i refundacji stolarki okiennej w mieszkaniach planujemy zaciągnąć kredyt.

Przyznacie Państwo, że plany remontowe są rozległe i ambitne, mamy nadzieję, że przy Państwa pomocy uda nam się je zrealizować. Przypominamy, że podstawową przyczyną przedłużania się w czasie niektórych robót jest nieudostępnianie mieszkań (lokali) w ustalonym dla danej klatki terminie prowadzenia tych robót. Liczymy zatem na współpracę w tym zakresie.

Ponadto planujemy wykonanie szeregu robót, które finansowane będą z wolnych środków, czyli ze wspólnych pieniędzy wszystkich Spółdzielców. Są to:

 1. Wymiana dźwigów osobowych, która zostanie wykonana w następujących miejscach i zakresach:
  • ul. Sikorskiego 26 (wymiana sterowania w obu windach),
  • ul. Sikorskiego 28 (pełna wymiana jednej windy oraz wymiana sterowania i drzwi szybowych drugiej),
  • ul. Sikorskiego 42 (pełna wymiana obu wind wraz z wymianą prowadnic),
  • ul. Graniczna 61 (pełna wymiana obu wind wraz z wymianą prowadnic),
  • ul. Graniczna 61a (pełna wymiana obu wind wraz z wymianą prowadnic),
  • ul. Graniczna 49b (pełna wymiana jednej windy oraz wymiana sterowania i drzwi szybowych drugiej),
  • ul. Sowińskiego 1 (pełna wymiana obu wind wraz z wymianą prowadnic).
 2. Przebudowa zagospodarowania terenów wewnątrz osiedlowych:
  • Wykonany zostanie projekt szczegółowy zagospodarowania obszaru ul. Sowińskiego,
  • Wykonane zostaną koncepcje i projekty szczegółowe dla obszarów ul. Granicznej i Sikorskiego,
  • Przystąpimy do realizacji prac w okolicach budynków:
   • ul. Sowińskiego 37-39-41 i 43-45 (przebudowa wnętrza),
   • ul. Sowińskiego 7-9-11 (budowa drogi pożarowej).
 3. Planujemy realizację wspólnie z Urzędem Miasta Katowice pod nadzorem Miejskiej Komendy Policji monitoringu osiedla, co w ocenie fachowców zwiększy bezpieczeństwo.
 4. Konieczny jest zakup "Meleksa" - użytkowany dotychczas winien być wycofany z eksploatacji. Jednocześnie wyjaśniamy, że jest to jedyny środek transportu jaki posiada Spółdzielnia.

Zarząd


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35117 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg