SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.04

:: cennik ogłoszeń

Dodatki mieszkaniowe

Zachęcamy wszystkie osoby mające trudności finansowe i problemy z regulowaniem opłat za lokal mieszkalny, a spełniające niżej podane kryteria, do składania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2004r. został podwyższony limit dochodów osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego:

 • dla osób samotnych dochód brutto może wynosić 150% najniższej emerytury /562,58 zł/, jednak nie więcej niż 160% (tj. 900,13 zł),
 • dla członka rodziny wieloosobowej dochód brutto może wynosić od 100% do 110% najniższej emerytury (tj. 618,84 zł.),

Za dochód brutto stanowiący podstawę do obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, oraz po odliczeniu składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba, że zostały zaliczone do kosztów uzyskania dochodów.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest zarówno głównym najemcom jak i podnajemcom na okres 6 miesięcy - od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Istniejąca zaległość w opłatach nie wyklucza możliwości otrzymania dodatku, jednak w okresie jego otrzymywania obowiązkowo należy dopłacać do pełnej wysokości opłat za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni nie więcej niż:

 • 30%,
 • 50% - pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Przypomnijmy, że normatyw powierzchni nie uległ zmianie i wynosi:

 • 35 m2 - dla 1 osoby,
 • 40 m2 - dla 2 osób,
 • 45 m2 - dla 3 osób,
 • 55 m2 - dla 4 osób,
 • 65 m2 - dla 5 osób,
 • 70 m2 - dla 6 osób (każda kolejna zameldowana osoba - dodatkowo 5 m2).

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy:

 1. pobrać druk wniosku w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokoju nr 17,
 2. wypełniony przez wnioskodawcę druk potwierdzić w w/w Dziale,
 3. do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie o dochodach z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, odcinek renty i emerytury,
  • osoba niepracująca przedstawia zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy
  • zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wypełniony i potwierdzony wniosek wraz z w/w zaświadczeniami wnioskodawca składa w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 36.

Pomocą w wypełnieniu i udzieleniem wszystkich niezbędnych informacji związanych ze składaniem wniosków służy Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni.

Kierownik Działu Członkowsko-Lokalowego
E. Tarasewicz


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35168 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg