SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::GAZETKA|2004.09

:: cennik ogłoszeń

Czy opłaca się być członkiem Spółdzielni?

Obowiązujący aktualnie stan prawny wynikający z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca pozwala na posiadanie w zasobach spółdzielni mieszkaniowej dwóch kategorii praw do lokali bez wymogu istnienia stosunku członkostwa. Otóż członkiem spółdzielni nie musi być w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osoba, która stała się właścicielem (przeniesiona została na nią własność lokalu), jak również członkiem spółdzielni nie musi być w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego osoba, która nabywa w drodze czynności cywilno - prawnych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jak wieść niesie, niektórzy nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, kierując się oszczędnością (każda osoba przystępująca do spółdzielni zobowiązana jest wnieść wpisowe i udział) rezygnują z przystąpienia do spółdzielni. Czy aby na pewno postępują racjonalnie? Czy faktycznie jednorazowy wydatek, jaki jest związany z uzyskaniem członkostwa, zupełnie się nie opłaca?

Zachęcam nabywców spółdzielczego własnościowego prawa do lokali, jak również ewentualnych potencjalnych właścicieli lokali zamierzających zrezygnować z członkostwa do przeanalizowania argumentów "za" i "przeciw".

Dla ułatwienia tej analizy pozwolę sobie przytoczyć te najistotniejsze kwestie, na które osoby nie będące członkami nie mają wpływu i nie ma tu znaczenia, czy są one właścicielami lokali, czy też posiadaczami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Osoby nie będące członkami spółdzielni nie mogą decydować kto i jak będzie zarządzał nieruchomościami. Nie przystępując do spółdzielni, bądź rezygnując z członkostwa pozbawiają się wszystkich praw wynikających ze stosunku członkostwa. Nie przysługuje im ani bierne, ani czynne prawo wyborcze do organów spółdzielni, nie mogą brać udziału w Zebraniach Grup Członkowskich i zgłaszać wniosków w sprawach związanych z działalnością spółdzielni, w tym również z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi.

Zarządzaniem nieruchomościami, zarówno spółdzielczymi, jak i wspólnymi (takimi, w których znajdują się lokale z przeniesionym prawem własności lokali) zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zajmuje się spółdzielnia, którą tworzą członkowie. To oni więc będą decydować o wszystkich istotnych sprawach dotyczących zarządzania nieruchomościami.

Członkostwo ma też konkretny wymiar materialny. Członkowie korzystają ze wszystkich wypracowywanych przez spółdzielnię dochodów z działalności gospodarczej (np. wynajem pomieszczeń użytkowych), które obniżają poziom opłat za lokale mieszkalne. Osoba, która członkiem nie jest nie korzysta z tego dofinansowania i płaci więcej.

Elżbieta Zadróż


« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 35192 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg