SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::ORGANY SPÓŁDZIELNI

Wybory do organów Spółdzielni, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Organami Spółdzielni są:


 1. Zebranie Przedstawicieli

  Zebrania Grup Członkowskich dokonują wyboru przedstawicieli w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory i przy zachowaniu zasady, że liczba wybieranych przedstawicieli stanowi 1,5% członków danej grupy (z zaokrągleniem w górę do całości), nie mniej jednak niż jeden przedstawiciel z każdej grupy.

  Skład Zebrania Przedstawicieli »

 2. Rada Nadzorcza

  Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Zgodnie z obowiązującym Statutem składa się ona z 18 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zebranie Przedstawicieli spośród członków Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

  Skład Rady Nadzorczej »

 3. Zarząd

  Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z 3 osób, w tym Prezesa i jego Zastępców. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Ustawie Prawo spółdzielcze lub w Statucie innym organom Spółdzielni.

  Skład Zarządu »

 4. Zebrania Grup CzłonkowskichZobacz także:


« wstecz
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 3613 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg