SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

40-282 Katowice ul. Paderewskiego 65
tel/fax 255-18-39


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont elewacji zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem docieplenia – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Granicznej 57,57A,57B,57C w Katowicach”


Termin realizacji zamówienia  do dnia   30 października 2010 r.

      Warunkiem udziału w przetargu nieograniczonym jest wniesienie wadium w wysokości: 250.000,-zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)          

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę  oznaczoną: Przetarg nieograniczony na „Remont elewacji zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem docieplenia – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Granicznej 57,57A,57B,57C w Katowicach” należy złożyć w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65, pawilon  A, pok. 8 (Sekretariat  Spółdzielni ).Koperty nie mogą posiadać na zewnątrz oznakowań oferenta. Wskazane jest  zastosowanie  podwójnych kopert, przy czym druga koperta  - wewnętrzna – powinna być oznakowana tj. posiadać nazwę i adres oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu:      20.05.2009 r. o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  20.05.2009 r.  o godz. 12.15  w siedzibie Spółdzielni pawilon A - sala konferencyjna.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Kliknij i pobierz pytania od oferentów dot. przetargu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny


Wyniki przetargu nieograniczonego  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.

 


 

Przetarg wygrała firma:
'CLEAREX' Sp. z o. o.
41-506 Chorzów
Ul. 16-go Lipca 28« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 6328 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg