SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.:„Utrzymanie terenów zieleni w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego W katowicach w 2011 r.”

 

         Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

-          4-krotne koszenie trawy na terenach zieleni (każde o łącznej powierzchni 135.000 m2),

-          2-krotne przycinanie żywopłotów (każde o łącznej powierzchni w rozwinięciu 6.000 m2),

-          dodatkowe usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni realizowane na podstawie odrębnych uszczegółowionych zleceń (w zależności od potrzeb i dostępnych środków finansowych Zamawiającego).

 

         Termin realizacji zamówienia do dnia 31.03.2012 r.

 

         Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

      Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: „ZIELEŃ SM2011” należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 (segment A, parter, Biuro Obsługi Klienta).

 

         Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2011 r., o godz. 1200.

 

         Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31.03.2011 r., o godz. 1230  (segment A, I piętro, sala konferencyjna).

 

         W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi
w Spółdzielni Mieszkaniowej imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach” (dostępny na stronie internetowej http://www.smpaderewski.pl w kolumnie „STATUT, REGULAMINY”) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

 

Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.

 

         Wszelkie informacje dotyczące spraw formalnych związanych z postępowaniem udzielane będą osobiście w siedzibie Spółdzielni (segment A, piętro I, pok. nr 119), a także pod numerem telefonu (32/351-17-39). Pytania dotyczące spraw merytorycznych należy składać na piśmie najpóźniej na 7 dni przed terminem składania ofert.

 

         Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyny.

 

         Wykonawcy, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną zawiadomieni pisemnie.

 

         Wyniki negocjacji zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej w kolumnie „OFERTY, PRZETARGI”.

 


Postępowanie wygrała firma:

Urządzanie i Utrzymywanie Terenów Zieleni
mgr inż. Marian Stych,
ul. Nowy Świat 66,
41-706 Ruda Śląska.« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 11653 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg