SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KATOWICACH
aktualności o spółdzielni eBOK remonty przetargi statut przepisy gazetka B.O.N. sala konf. rezonans formularze

::AKTUALNOŚCI

ZARZĄD

Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach

40-282 KATOWICE ul. Paderewskiego 65

tel/fax  0-32/255-18-39  

    http://www.smpaderewski.pl/oferty.php

 

Ogłasza negocjacje z zachowaniem konkurencji na:

 

„Przygotowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmującego budynek zlokalizowany przy ul. Granicznej 49-49B w Katowicach”

 
Termin realizacji zamówienia:  do dnia 30.06.2014 r.

 Warunkiem udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji jest wniesienie wadium w wysokości : 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)

 
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną: : „Negocjacje z zachowaniem konkurencji – Przygotowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmującego budynek zlokalizowany przy ul. Granicznej 49-49B w Katowicach” należy złożyć w Spółdzielni  Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach ul. Paderewskiego 65, pok. 108 - sekretariat.

 
Termin składania ofert upływa w dniu:       14.03.2014r. o godz. 1200

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.03.2014r. o godz. 1230  (sala konferencyjna).

 
W negocjacjach z zachowaniem konkurencji mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J.Paderewskiego w Katowicach” oraz specyfikacji warunków zamówienia.

 
Kliknij i pobierz Formularz specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.


Odpowiedzi na pytania oferentów.

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferty,

- unieważnienia negocjacji z zachowaniem konkurencji bez podania przyczyny

 

 Wyniki negocjacji z zachowaniem konkurencji  zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej (http://www.smpaderewski.pl)Negocjacje wygrała firma:
SPÓLDZIELNIA PRACY
INWESTPROJEKT-KATOWICE
ul. Tysiąclecia 1
40-874 Katowice« wstecz

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65
tel. 256.31.80, tel./fax 255.18.39, email: poczta@smpaderewski.pl
Odwiedziło nas: 29336 internautów. Dziękujemy.
Design © 2004-2005 Bigg